Samarbetspartners

INTERNATIONAL VIDEO FEDERATION
www.ivf-video.org

Föreningen är sedan 1989 medlem i INTERNATIONAL VIDEO FEDERATIONIVF med kansli i Bryssel. SVF får genom sitt medlemskap fortlöpande information om utvecklingen i frågor som är relaterade till branschen på EU-nivå. IVF är engagerade i arbetet inom World Intellectual Property Organization (WIPO) samt medlem i CMBA (Creative Media Business Alliance) och EIF (European Internet Foundation).

——————————————————————————————————————–

ANTIPIRACY
En av SVF:s huvudfrågor är att verka mot olovlig hantering av film. Föreningen har ett nära samarbete med nedanstående organisationer i piracyrelaterade frågor.

MPAA – Motion Pictures Association of America
www.mpaa.org

Ncb – Nordisk Copyright Bureau
www.ncb.dk

Rättighetsalliansen i Europa AB
www.rattighetsalliansen.se

 

——————————————————————————————————————–