Historik

Föreningen bildades torsdagen den 18 februari 1982 på IFPI:s, International Federation of the Phonographic Industry, kansli i Solna under namnet Föreningen IFPI Video. Föreningen blir den 1 juli samma år part i 1982-års Film- och videoavtal tillsammans med staten. Föreningen lämnade avtalet 2006. Under 1989 byter föreningen namn till dess nuvarande – Sveriges Videodistributörers Förening – SVF.

Föreningens operativa verksamhet bedrivs av Sveriges Videodistributörers Service AB som är helägt av föreningen.