Bli medlem

Ansökan om medlemskap i föreningen kan göras av företag som är verksamma distri-butörer av film avsedd för den svenska home entertainment marknaden. Under fliken ”Om oss” hittar ni föreningens stadgar.

Ansökan sker skriftligt till styrelsen för Sveriges Videodistributörers Förening.