Om Oss

Sveriges Videodistributörers Förening är en branschorganisation som tillvaratar videodistributörernas intressen i Sverige.