Aktuellt

Alla älskar film!

Alla älskar film men den snabbt ökande piratkopieringen innebär att filmarna bara får betalt för en av fem filmer som ses. Denna utveckling har pågått under många år och det blir ständigt värre. Ingen bransch klarar sig långsiktigt under sådana förhållanden och delar av filmbranschen håller nu på att slås ut.

Den organiserade brottsligheten som står bakom piracyn bryr sig inte om vad polisen gör eftersom lagstiftningen i stort sett är verkningslös och förtjänsterna enorma. Sverige är mycket värre drabbat än andra jämförbara andra länder omkring oss som har betydligt modernare lagstiftning. Vi vill därför nu uppmuntra det ansvartagande politiker som inte bara vill prata om upphovsrättens betydelse utan också vill göra något. Ställ frågan; varför kan Sverige inte ta efter de goda exemplen på en fungerande upphovsrättslag?

Verkligenheten är tyvärr sådan att även om Sverige skulle påbörja detta nödvändiga reformarbete så räcker detta inte för rädda branschen och den svenska filmkulturen. Det krävs snabba insatser i nutid för att lindra skadeverkningarna.

Drivkraften för de kriminella piracynätverken är pengar och vi kommer därför att agera på många sätt för att strypa tillgången tillförseln av pengar till dessa organisationer. 

Ett led i detta är att minska värdet på de illegala tjänsterna genom att göra dem mindre attraktiva för annonsering.  Detta ska bland annat ske genom att vi minskar utbudet av film på dessa tjänster genom att vi agerar mot de illegala användare som lägger ut film.

Därför kommer ett antal personer som illegalt laddar upp film, oavsett teknik, att polisanmälas och senare krävs på skadestånd.

SVF – Sveriges Videodistributörers Förening;  
SVF hanterar branschfrågor gällande transaktionsbaserad media såsom fysiska & digitala Hyr och Köp produkter för Film & TV produktioner. Medlemmar;

Fox Paramount Home Entertainment AB
Nordisk Film AB
Universal Sony Pictures Home Entertainment  Nordic AB
AB Svensk Filmindustri
Walt Disney Company Nordic AB
Warner Bros Entertainment Sverige AB