Hem

Sveriges Videodistributörers Förening är en ekonomisk förening för företag som dist-ribuerar film verksamma inom home entertainment. Föreningen har till ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen genom att bl.a. fungera som remissinstans, bevaka rättigheter, arrangera branschaktiviteter, kontakter med myndigheter i frågor som berör medlemmarna och att främja branschens utveckling.